Jabiru 3300

3.3 Liter motoren som yter 120 Hp. benyttes som standard i alle Jabiru J200 - 400 serie fly. 2 og 4 seter.