Jabiru 2200

Jabiru 2200 - en fire-takts boxer luftkjølt flymotor produsert av Jabiru Aircraft.
Motoren er utstyrt med en dynamo, lyddempere, vakuumpumpe stasjoner og doble tenning som standard.